Integritetspolicy

Combined Shape
Combined Shape

Vilka uppgifter lagrar vi?

Kontaktuppgifter (Fullständigt namn, adress, postnummer, stad, telefonnummer och e-postadress)
Betalkortsuppgifter
Fordons registreringsnummer
Datum och ort
Platsuppgifter
Kamerainspelningar
Telefonsamtal

Ändamål med insamlingen?

Smart Parkering Sverige AB samlar in och behandlar personuppgifter för att ge dig som kund bästa möjliga service och utbyte av våra produkter och tjänster.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Kontakta Smart Parkering skriftligen via brev eller E-post.
Smart Parkering Sverige AB
Box 2049
127 02 Skärholmen
gdpr@smartp.se

Rätta eller radera uppgifter:

Kontakta Smart Parkering skriftligen via brev eller E-post.
Smart Parkering Sverige AB
Box 2049
127 02 Skärholmen
gdpr@smartp.se

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta Smart Parkering skriftligen via brev eller E-post.
Smart Parkering Sverige AB
Box 2049
127 02 Skärholmen
gdpr@smartp.se

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kontakta Smart Parkering skriftligen via brev eller E-post.
Smart Parkering Sverige AB
Box 2049
127 02 Skärholmen
gdpr@smartp.se

Smart Parkering Sverige AB
Organisationsnummer: 559049-0628

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.