Överklaga kontrollavgift

Combined Shape
Combined Shape

Här kan du överklaga din kontrollavgift eller kontrollera foton från parkeringstillfället.
Fyll i registreringsnumret och ärendenumret som står på kontrollavgiften du mottagit och logga sedan in.
För att överklaga kontrollavgiften behöver du registrera bestridande.

Efter registrerat bestridande kommer våra handläggare i samarbete med Arvato Finance att kontrollera ärendet och återkomma med beslut per mail. Bedömning av överklagandet grundas av Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) samt tidigare domar i domstol.

Bestridande av beslutet kan göras för att komplettera med ytterligare bevis som kan påverka beslutet.
Om kompletterande uppgifter inte påverkar beslutet men ni anser fortfarande att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad prövas ärendet i rättegång. I en sådan prövning står fordonets ägare eller fullmaktsinnehavare för rättegångskostnader och övriga tillkommande kostnader om målet döms till Smart Parkerings fördel.