My Smart Park

För boende hos AB Kristianstadsbyggen (ABK)
Combined Shape
Combined Shape

Parkeringsinformation

Smart Parkering Sverige AB ombesörjer parkeringsövervakning, korttidsparkering och abonnemangsparkering* på ABKs områden.

* Gamlegården, Hammar, Österäng, Sommarlust, Östermalm - Ambulansvägen, Egna hem - Park & Pilvägen och Gamla näsby. 


Skaffa abonnemangsparkering
Endast hyresgäster hos ABK har möjlighet att skaffa abonnemangsparkering. Du som önskar starta abonnemang loggar in i My SmartPark gå till Parkeringstillstånd och välj "ABK_____" (du ser endast det område du är behörig för). Om du inte ser ditt område i listan kan det bero på att du inte har uppdaterat ditt mobilnummer hos ABK (mina sidor). Då måste detta göras innan du får behörighet till abonnemangen, det kan dröja upp till 2 arbetsdagar innan ändringen går igenom och du blir behörig för att köpa parkeringsabonnemang. Mobilnumren måste stämma överens på ABKs "mina sidor" och Smart Park-kontot under hela abonnemangsperioden, i annat fall kommer abonnemanget avslutas automatiskt på grund av bristande behörighet. 

Parkeringsregler
Skyltar med parkeringsregler finns monterade vid de områden vi bevakar. 

På områdena Gamlegården, Gladiolvägen, Österäng, Sommarlust, Gamla Näsby och Egna hem - Park och Pilvägen parkerar både besökare och abonnemangsparkering gemensamt på samtliga parkeringsplatser som är skyltade med "Avgift" (skyltar sitter i huvudsak i infarter till parkeringsytorna). Det finns således inga specifika platser endast för besökare. 

Parkeringsförbud råder på samtliga gårdar och ytor som inte är parkeringsplatser. 
Av och pålastning är tillåtet förutsatt att det är aktivitet vid fordonet som påvisar detta inom var femte (5) minut. 

Avgift för besöksparkering erläggs enklast via Smart Park App eller EasyPark App. Skyltar med områdeskoder och information om App-betalning har monterats upp på samtliga områden. 


Ladda ner vår app för en smartare parkering!