Visselblåsning

Combined Shape
Combined Shape

Bakgrund
Smart Parkering Sverige AB förespråkar ett öppet arbetsklimat där våra medarbetare och externa parter kan rapportera missförhållanden samt överträdelser av svensk lag, förordningar och interna policyer. Vi tar frågor om korruption, diskriminering, säkerhetsbrister, miljöförseelser och andra överträdelser på största allvar. Vi lägger stor vikt i att efterleva lagkrav från visselblåsarlagen (SFS 2021:890).

 

Rapportering
Inskickade rapporter hanteras konfidentiellt, enbart ett fåtal människor erhåller åtkomst till materialet. Rapportering kan ske helt anonymt via vår visselblåsarkanal (Formulär). För muntlig eller fysisk rapportering kan du kontakta visselblasning@smartp.se för tidsbokning.

 

Återkoppling
Kvartalsvis presenterar vi de åtgärder som vidtagits till följd av visselblåsning via vår webbsida och intranät. Ifall du som anonym önskar personlig återkoppling kan du skicka ett meddelande till visselblasning@smartp.se där du anger tid och datum på när händelsen inträffade för verifikation.

 

Åtgärder
Under detta avsnitt presenteras de åtgärder som vidtagits till följd av rapportering av överträdelser eller missförhållanden.