My Smart Park

För boende hos AB Kristianstadsbyggen
Combined Shape
Combined Shape

Övergången

Smart Parkering Sverige AB kommer från och med 2022-01-01 ombesörja parkeringsövervakning, korttidsparkering och abonnemangsparkering* på ABKs områden.

* Gamlegården, Hammar, Österäng, Sommarlust, Östermalm - Ambulansvägen. 


Befintliga kunder
Vi har nu fört över kundregistret till My SmartPark. Ni kan nu logga in på Ert konto för att se Ert parkeringstillstånd för abonnemangsparkering och aktivera det genom att lägga till Ert registreringsnummer. Tänk på att tillståndet har skickats till det mobilnummer som var angivet hos tidigare leverantör och att man måste logga in med det numret på My SmartPark för att kunna se sitt tillstånd. Ser ni inget tillstånd eller om ni har fått ett felaktigt parkeringstillstånd behöver ni kontakta oss på abk@smartp.se snarast. 

Debitering
Första betalningen för befintliga kunder kommer ske via en pappersfaktura utan fakturaavgift. Denna kommer skickas ut under januari månad. Därefter skickas faktura ut under varje innevarande månad med fakturaavgift. Om man önskar byta betalsätt lägger man till sitt betalkort på sitt SmartPark-konto och mailar abk@smartp.se för förfrågan om att byta betalsätt till kort istället för faktura.  

Nya kunder
Endast hyresgäster hos ABK har möjlighet att skaffa abonnemangsparkering. Du som  önskar starta abonnemang loggar in i My SmartPark gå till Parkeringstillstånd leta upp Kristianstad. Om du inte ser Kristianstad i listan kan det bero på att du inte har uppdaterat ditt mobilnummer hos ABK (mina sidor). Då måste detta göras innan du får behörighet till abonnemangen, det kan dröja upp till 2 arbetsdagar innan ändringen går igenom och du blir behörig.

Parkeringsregler
Nya skyltar kommer monteras upp med start 2022-01-01, arbetet beräknas ta ett par veckor innan det är färdigställt. 

På områdena Gamlegården, Gladiolvägen, Österäng, Sommarlust kommer både besökare och abonnemangsparkering parkera gemensamt på samtliga parkeringsplatser som är skyltade med "Avgift" (skyltar kommer sitta i huvudsak i infarter till parkeringsytorna). Det kommer således ej finnas specifika platser för besökare. 

Parkeringsförbud råder på samtliga gårdar och ytor som inte är parkeringsplatser. 
Av och pålastning är tillåtet förutsatt att det är aktivitet vid fordonet som påvisar detta inom var femte (5) minut. 

Avgift för besöksparkering erläggs enklast via Smart Park app eller EasyPark app. Observera att det kommer vara nya områdeskoder från och med 2022-01-01 för mobilbetalning, de gamla områdeskoderna kommer inte längre vara giltiga. Nya skyltar med områdeskoder och information om app-betalning har monterats upp på samtliga områden.